rhy.fi
Kokoukset
Yleisten kokousten päätökset pähkinänkuoressa:

Hirvikokous 22.4.2019
-
käytiin läpi hirvilupa-asiat 2019
- seuran 40 v juhlia valmistelee johtokunta ja Timo Kuoppalan ja Juho Korhosen seurueet sekä Sulo Riipi. Ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan.
- Lahtivajan suunnittelu aloitetaan uudestaan.
- Jäsenmaksuja maksamatta muutamilta. Toivotaan pikaista maksamista.
- Hyväkayttiin kolme uutta nuorta jäsentä 
- Seura talkoilee Luoston koiranäyttelyssä toukokuussa
- Monitoimitalon remontti etenee suunnitellusti. Jäsenistöä tarvitaan edelleen talkoisiin, kuten Talvikokouksessa päätettiin.
- Selvitellään eri toimikuntien perustamista, jolloin tehtäviä voisi jakaa eri ihmisille 
- Vaalajärvi-Jeesiö osakaskunta selvittelee ELY-keskuksen rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen.


Talvikokous 3.3.2019
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma 
- Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kari Siirtola
- Johtokuntaan valittiin Olli Tervo, Mika H. Siirtola ja Pekka Lakkala
- Jäsen- ja liittymismaksut pysyivät entisellään
- Toimihenkilöiden palkkiot kuten aiemmin
- Toimintamaksu 30 € peritään kaikilta jäseniltä sekä hirvenmetsästykseen osallistuvilta maajäseniltä, mikäli ei osallistu talkoisiin vähintään 5 h/hlö. Samasta perheestä voi yksi suorittaa perheenjäsentensä talkoovelvoitteet. Alle 18 v ja yli 75 v on vapautettu toimintamaksusta. Johtokunta voi vapauttaa velvoitteista erityisestä syystä, esim. sairauden vuoksi. Maksu peritään ensi vuoden jäsenmaksun yhteydessä, mikäli talkoovelvoite ei täyty kuluvan vuoden aikana. Pääpaino talkoissa on Monitoimitalon remontissa. Talkoista pidetään nimilistaa.
- Seuran arvat myytiin kaikki ja uusia arpajaisia suunnitellaan.
- Seuran 40 v juhlat pidetään Monitoimitalolla, kunhan sisätilaremontti on valmis
- Seuran viirit 60 v täyttäneille, palkittiin Utsamon Erähenkilö ja hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
- Taljankeräysmaksu 20 € peritään,mikäli taljaa ei palauta asianmukaisesti leikeltynä, suolattuna ja nimilapulla varustettuna taljankeräyspisteeseen
- Seura ostaa 20 kpl nuolukiviä vietäväksi maastoon


Kesä- ja hirvikokous 23.8.2018
- Seuran viirit luovutettiin 60 v täyttäneille jäsenille
- Seuralla on valittu uusi rahastonhoitaja 
- Hirvilupia myönnetty 13+7, jaettiin seurueet
- Nahkojen keräyspiste Monitoimitalolle
- Kerrattiin hirvenmetästyssäännöt, metsästysajat ja eettiset ohjeet
- Seuran hirvenpyyntipäivä 27.10.2018
- Peijaisia ei pidetä tänä vuonna, vaan juhlitaan seuran 40 v vuonna 2019


Hirvikokous 16.4.2018
- Käsiteltiin Oma riistaan merkityt vuokraamaat ja ampujaluettelo
- Järjestetään arpajaiset 
- Järjestetään seuran mestaruuspilkkiksat 27.4.
- Sotakosken kämppämaksu jäsenille ilmainen, jäseneksi liittyville 50 €, jäsenen vieraat jäsenen seurassa 10 €hlö/vrk, perheenjäsenet ilmaiseksi. Ulkopuolisille 100 €/vrk 2-4 hlöä ja 200 €/vrk 5-8 hlöä. Maksu suoritetaan seuran tilille etukäteen. Maksu seuran tilille etukäteen. Hankitaan kämpälle kokeeksi koodillinen avainlaatikko. Ohjeistetaan jäseniä tarkistamaan kämpän varaustilanne kämppäisännältä.
- Kyläyhdistys on hakenut Leader Pohjoisin Lappi -toimintaryhmältä yleishyödyllistä investointihanketta Monitoimitalon remontointiin. Yksityisen rahoituksen voi suorittaa talkootyönä. Utsamon Erä on mukana hankkeessa ja sitoutuu hankkeeseen aktiivisena partnerina ja velvoitetaan kaikki jäsenet osallistumaan talkoisiin.
- Jäsenmaksuja suorittamatta usealta. Esitetään syksyn hirvikokoukselle, jos maksuja ei suorita, ei voi osallistua hirvenpyyntiin.Talvikokous 25.2.2018
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto.
- Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- Tarja Toivola jatkaa seuran puheenjohtajana
- Johtokuntaan valittiin Tomi Pyykkönen, Jarmo Siirtola, Janne Vierelä ja Pekka Lakkala. Johtokunnassa lisäksi Teuvo Siirtola ja Mika Siirtola.
- Jäsen ja liittymismaksut säilyvät ennallaan
- Vahvistettiin 2018 tulo- ja menoarvio
- Jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena laiminlyöneet erotettiin seurasta
- Päätettiin toimihenkilöiden palkkioista
- Puolavaaran kämppää ei myydä
- Ylläpidetään nettisivuja vielä vuosi
- Palkittiin vuoden 2017 Utsamon eräläinen
- Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua