rhy.fi
Kokoukset

Yleisten kokousten päätökset pähkinänkuoressa:

Talvikokous 19.03.2023
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja tilit sekä vahvistettiin tilinpäätös.
- Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
- Seuran puheenjohtajana jatkaa Kari Siirtola.
- Erovuorossa: Alpo Lakkala, Mika Siirtola ja Olli Tervo.
- Valittiin johtokuntaan Janne Vierelä, Olavi Laukkanen ja Mika Siirtola jatkaa.
- Pienpedoista maksettavat korvaukset pysyvät ennallaan ja tilastot saa ilmoittaa RHY:lle.
- Liittymis- ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan:
   - liittymismaksu 100 €, kämppämaksu 50 €, jäsenmaksu 20 €
   - alle 18 vuotiailta ei peritä liittymismaksua.
   - Vapaaehtoinen toimintamaksu 30€.
- Toimihenkilöiden palkkiot käsitellään kesä-/hirvikokouksessa.
- Valittiin Vuoden 2022 Utsamon Eräläiseksi Hannu Koivula.
- hyväksyttiin uusi jäsen seuraan.
- Johtokunta tekee sääntömuutoksen, koskien maanomistajajäsenen irtisanomista seurasta, mikäli maanomistaja ei vuokraa maitansa seuran pyyntialueeksi.
- Viirit jaetaan 60 vuotta täyttäneille henkilöille seuran kesä-/talvikokouksessa.

=================================================================

Kesä- ja hirvikokous 28.08.2022
- Päätettiin yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmästä kiintiöineen sekä päätettiin alkavan kauden metsästyssäännöistä.
Jänislupia myydään 10 € / kausi / hlö, ei rajoituksia
pienpetopyyntiin ei tarvitse lupia, mutta seuran ulkopuolisille ei makseta saalispalkkioita
maalintulupia ei myydä seuran ulkopuolisille
luvat voi ostaa rahastonhoitajalta.

- Käytiin läpi maksamattomat jäsenmaksut.
- Toimihenkilöiden palkkiot.
Aikuinen hirvi jaetaan kuuteen osaan, toimihenkilöiden kesken.
- Metsästyksen johtajan / lahtivajan vastaavan valinta.
Johtokunta esitti tehtävään Hannu Koivulaa, joka tuli valituksi.
Varahenkilöksi valittiin Hannu Tervo.
Hannu Koivula painotti pyytämässään puheenvuorossa metsästäjän velvollisuuksista ja vastuista.
Metsästäjän on ilmoitettava metsästyksen johtajalle, milloin lähtee metsälle ja milloin palaa metsältä sekä alue missä pyytää. Ilmoitus tapahtuu seuran WhatsAp- ryhmän kautta tai tekstiviestillä.
Metsästäjän on huolehdittava vaatetuksen oikeellisuudesta, oranssi päähine sekä kolmasosa kehon muusta vaatetuksesta pitää olla oranssin värinen.
Ase sekä patruunat oltava laillisia.
Hirvilupien jako 2022
Hirvilupia myönnetty 5 aikuista ja 1 vasa.
Johtokunta esittää:
  • 1 aikuinen hirvi – toimintapalkkio – 6 henkilöä – pyytävät itse
  • 4 aikuista hirveä – kaikki seuralle – peijaislihat – maanvuokralihat – loput myydään
  • 1 vasa – huutokaupataan – pohjahinta 500€, 10€ korotuksella – mikäli vasa ei mene sillä hintaa, niin myydään arpoja, 10€ arpa – seura maksaa kaatomaksun
  • Seuran hirven ampuja porukoineen huolehtii hirven nylkemisestä, paloittelusta sekä pakastamisesta. Lihat pussitetaan, punnitaan, numeroidaan sekä päivätään. Seurue ampujineen on vastuussa hirven käsittelystä loppuun asti. Yksi johtokunnan jäsen on aina mukana käsittelyvaiheessa.
  • Ampuja saa pään sekä sisäelimet.
  • Taljat merkitään, erikseen vasan taljat merkitään ja tarkastetaan. Myös vieraat taljat, jos niitä joku jättää.
  • WhatsAppissa ilmoitus kaadosta heti metsästyksen johtajalle.
  • Metsästyksen johtajalle ilmoitus pyyntiin lähdöstä, pyyntialueesta sekä kun palaa metsältä.
  • Hirvenpyynti suoritetaan johtokunnan esityksen mukaan. Kaatopäivänä kaikki metsässä olleet huolehtivat saaliin metsästä pakastimeen.
  • Vasa huutokaupattiin 650€:n hinnalla Matti Siirtolalle.
Pyynnin rajoitukset / suositukset
Mahtisonnin (4 piikkiä puolellansa) tai suuremman ampumista vältettävä.
Vasan ja emän ampumista samaan kasaan on myös vältettävä.
Yksi hirvi / ampuja / koira, lokakuun puoleen väliin asti. Mikäli hirviä vielä saamatta, niin sitten voi mennä pyytämään.
Järjestetään yhteispyyntipäivä, lauantaina 8.10.2022.
Hirvenpyynti lopetetaan 18.12.2022.
Muut esille tulevat asia.
      - Muistamiset
          Hannu Tervo, viiri
         Tarja Toivola
         Teija Kokkoniemi
         Mervi Vierelä
      - Lahtivajan vuokraa päätettiin korottaa
           hirvi vieraat 60€ / ruho
           poro seuran jäsen 20€ / ruho / vähintään kaksi ruhoa
           poro vieras 25€ / ruho / vähintään kaksi ruhoa
           karhu vieraat 60€ / ruho
Peijaiset pyritään järjestämään 06.12.2022


Talvikokous 13.03.2022
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja tilit sekä vahvistettiin tilinpäätös.
- Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- Seuran puheenjohtajana jatkaa Kari Siirtola.
- Erovuorossa: Tomi Pyykkönen, Jarmo Siirtola ja Janne Vierelä
- Valittiin johtokuntaan Jukka Harjula, Jarmo Siirtola ja Matti Siirtola
- Päivitetään maanomistajien vuokrasopimukset.
- Pienpedoista maksettavat korvaukset pysyvät ennallaan ja tilastot saa ilmoittaa RHY:lle.
- Liittymis- ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan:
   - liittymismaksu 100 €, kämppämaksu 50 €, jäsenmaksu 20 €
   - alle 18 vuotiailta ei peritä liittymismaksua.
   - Vapaaehtoinen toimintamaksu 30€.
- Toimihenkilöiden palkkiot käsitellään hirvikokouksessa keväällä.
- Valittiin Vuoden 2021 Utsamon Eräläiseksi Olavi Laukkanen.
- Kämppäisäntä vaihtuu, Sulo Riipin tilalle tulee Sami Riipi.
- Hyväksyttiin uusi jäsen.
- Sihteerinä toimii Orvokki Koivula ja hirviluvanhakijana toimii Hannu Tervo.
- Viirit jaettiin seuraaville 60 vuotta täyttäneille henkilöille: Pentti Häätylä,
Hannu Koivula, Pertti Kuoppala, Risto Kuoppala, Timo Rantala ja Jarmo Siirtola.

Kesä- ja hirvikokous 22.8.2021
- Päätettiin, että jänislupia myydään 10 €/kausi/hlö, ei rajoituksia. Pienpetopyyntiin ei tarvitse lupia, mutta seuran ulkopuolisille ei makseta saalispalkkioita. Maalintulupia ei myydä seuran ulkopuolisille. Luvat voi ostaa rahastonhoitajalta.
- Hyväksyttiin lahtivajan säännöt ja hinnat. 
- Lahtivajavastaavaksi/metsästyksenjohtajaksi valittiin H. Koivula.
- Sovittiin Sotakosken kämpän vuokraushinnat ja pääperiaatteet.
- Käytiin läpi maksamattomat jäsen- ja toimintamaksut.
- Hyväksyttiin toimihenkilöiden palkkiot.
- Hyväksyttiin uusi jäsen.
- Hirvilupia myönnetty 15+10, jaettiin seurueet.
- Taljojen keräyspiste Kylätalolle, kuten aiemminkin. Taljoista tulee poistaa ulokkeet, laittaa reilu suola ja  paketoida telineeseen. Taljan mukaan lappu, jossa seurueen nimi.
- Kerrattiin hirvenmetsästyssäännöt, metsästysajat ja eettiset ohjeet. Tärkeää tehdä kaatoilmoitus. 
- Omariistan aktiivista käyttöä suositellaan. Sinne tehdään havainnot ja kaatoilmoitukset sekä tiedotetaan seuran toiminnasta. 
- Järjestettiin vasa-arpajaiset ja myytiin kokouksessa 2 vasalupaa. Vielä voidaa myydä 2 vasalupaa.  
- Maanomistajille jaetaan raavaan ja vasan lihoja ja luulihoja päivitetyn listan mukaan arpomalla.
- Peijaiset ja lihahuutokauppa pyritään järjestämään Itsenäisyyspäivän tienoilla.
- Kaksi seuruetta (T. Kuoppala ja K. Mähönen) vastaa järjestelyistä).
- Seuran hirvenpyyntipäivä järjestetään la 9.10.2021

Talvikokous 18.4.2021
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toiminta- ja taloussuunnitelma  ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
- Johtokuntaan valittiin Alpo Lakkala, erovuoroisen Pekka Lakkalan tilalle.
- Jäsenmaksu 20 €, kämppämaksu 50 € ja liittymismaksu 100 €.
- Toimintamaksu 20 € on vapaaehtoinen tänä vuonna.
- Pienpedoista maksettavat korvaukset pysyvät entisellään.
- Kutsutaan kunniajäseneksi yli 80-vuotiaat seuran toiminnassa mukana olevat jäsenet ja vapautetaan heidät jäsenmaksuista.
- Toimihenkilöiden palkkiot pysyivät entisellään, hirvijohtajan tehtäviin lisätään lahtivajan vastuuhenkilön tehtävät.
- Lahtivajan rakentaminen on edellä aikataulusta. Tarkoitus saada syksyyn mennessä valmiiksi. Koneet ja laitteet hankitaan myöhemmin.
- Hirviluvanhakijana toimii edelleen sihteeri. Vieraspaikkakuntalaisten haku päättyi tammikuussa. Huhtikuussa toimitetaan seuran muut hakijat. 
- Palkittiin Utsamon Erähenkilö ja hyväksyttiin uusi jäsen.

Kesä- ja hirvikokous 23.8.2020
- Päätettiin, että jänislupia myydään 10 €/kausi/hlö, ei rajoituksia. Pienpetopyyntiin ei tarvitse lupia, mutta seuran ulkopuolisille ei makseta saalispalkkioita. Maalintulupia ei myydä seuran ulkopuolisille. Luvat voi ostaa rahastonhoitajalta.
- Lahtivajan rakentaminen on jaettu kahdelle vuodelle ja on edellä aikataulusta, kiitokset ahkerille talkoolaisille. Osuuspankista on neuvoteltu laina valmiiksi. Käsitellään lainanotto seuraavassa yleisessä kokouksessa. Talkoot jatkuu edelleen ja toivotaan runsasta osanottoa.
- Hyväksyttiin uusi jäsen ja huomautettiin maksamattomista jäsen- ja toimintamaksuista.
- Hirvilupia myönnetty 19+10, jaettiin seurueet.
- Taljojen keräyspiste Kylätalolle, kuten aiemminkin. Taljoista tulee poistaa ulokkeet, laittaa reilu suola ja  paketoida telineeseen. Taljan mukaan lappu, jossa seurueen nimi.
- Kerrattiin hirvenmetsästyssäännöt, metsästysajat ja eettiset ohjeet. Tärkeää tehdä kaatoilmoitus 3 vrk sisällä.
- Omariistan aktiivista käyttöä suositellaan. Sinne tehdään havainnot ja kaatoilmoitukset sekä tiedotetaan seuran toiminnasta. 
- Järjestettiin vasa-arpajaiset ja myytiin kokouksessa 2 vasalupa ja kokouksen ulkopuolella 1 vasalupa.
- Maanomistajille jaetaan raavaan ja vasan lihoja ja luulihoja päivitetyn listan mukaan arpomalla.
- Peijaiset ja lihahuutokauppa pyritään järjestämään Itsenäisyyspäivän tienoilla.
- Kaksi seuruetta (T. Kuoppala ja V. Siirtola vastaa järjestelyistä).


Talvikokous 23.2.2020
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toiminta- ja taloussuunnitelma  ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
- Johtokunnan kokoonpano pysyy entisellään.
- Jäsen-, kämppä- ja liittymismaksut pysyvät entisellään.
- Toimihenkilöiden palkkiot pysyvät entisellään.
- Toimintamaksu pysyy entisellään eli 30 € peritään kaikilta jäseniltä sekä hirvenmetsästykseen osallistuvilta maajäseniltä, mikäli ei osallistu talkoisiin vähintään 5 h/hlö. Samasta perheestä voi yksi suorittaa perheenjäsentensä talkoovelvoitteet. Alle 18 v ja yli 75 v on vapautettu toimintamaksusta. Johtokunta voi vapauttaa velvoitteista erityisestä syystä, esim. sairauden vuoksi. Maksu peritään seuraavan vuoden jäsenmaksun yhteydessä, mikäli talkoovelvoite ei täyty kuluvan vuoden aikana. Johtokunta tai sen valtuuttama henkilö valvoo talkoisiin osallistumista. Koollekutsuja kerää nimilistan talkoisiin osallistuvista ja toimittaa listan johtokunnalle.
- Pienpedoista maksettavat korvaukset pysyvät entisellään.
- Hirviluvanhakijana toimii edelleen sihteeri. Vieraspaikkakuntalaisten haku päättyi tammikuussa. Maalis-huhtikuussa toimitetaan seuran muut hakijat. Päivitetyt tiedot tulee toimittaa sihteerille ennen hirvikokousta.
- Jos vasalupia tulee paljon, niitä voidaan myydä kokouksessa.
- Pidettiin neuvoa-antava äänestys lahtivajan rakentamisesta. Suurin osa jäsenistä kannatti lahtivajan rakentamista. Yleinen kokous antoi johtokunnalle valtuudet neuvotella lahtivajan rakentamisesta ja rahoituksen hakemisesta.
- Johtokunta käy läpi Utsamon Erä ry:n vuokramaat ja pyrkii poistamaan sirpalealueet.
- Maanomistajille voidaan jakaa sekä raavaan että vasanlihoja ja luulihoja. Maanomistajien lihajakolista kiertää jatkossa lihanjakotilaisuudessa.
- Yleiset arpajaiset järjestetään samaan tapaan kuin edellisellä kerralla
- Pidetään seuran mestaruuspilkit entiseen tapaan. Yleisien pilkkikisojen järjestämisestä päätetään myöhemmin keliolosuhteiden johdosta.
- Arvottiin vasan paisti.
- Jaettiin seuran viirit 60 v täyttäneille sekä palkittiin Utsamon Erähenkilö.


Kesä-ja hirvikokous 18.8.2019
- Päätettiin, että jänislupia myydään 10 €/kausi/hlö, ei rajoituksia.
- Pienpetopyyntiin ei tarvitse lupia, mutta seuran ulkopuolisille jäsenille ei makseta saalispalkkioita.
- Maalintulupia ei myydä seuran ulkopuolisille.
- Lahtivajan rakentamisen suunnittelua ja rahoituksen selvittämistä jatketaan.
- Peijaisia ei pidetä tänä vuonna, vaan juhlitaan seuran 40-vuotisjuhlia la 24.8.2019 Kyläyhdistyksen kanssa. Talkoot pe 23.8.2019.
-
Ompelimo Kaijan Pisto on lahjoittanut 5 kpl nimikoituja essuja Utsamon Erälle. Seura kiitteli Kaijan Pistoa lahjoituksesta.
- Hirvilupia myönnetty 14+8, jaettiin seurueet.
- Taljojen keräyspiste Kylätalolle, kuten aiemminkin. Taljoista tulee poistaa ulokkeet, laittaa reilu suola ja  paketoida telineeseen. Taljan mukaan lappu, jossa seurueen nimi.
- Kerrattiin hirvenmetsästyssäännöt, metsästysajat ja eettiset ohjeet. Tärkeää tehdä kaatoilmoitus 3 vrk sisällä.
- Omariistan aktiivista käyttöä suositellaan. Sinne tehdään havainnot ja kaatoilmoitukset, sekä tiedotetaan seuran toiminnasta. 
- Järjestettiin vasa-arpajaiset.


Hirvikokous 22.4.2019
-
käytiin läpi hirvilupa-asiat 2019
- seuran 40 v juhlia valmistelee johtokunta ja Timo Kuoppalan ja Juho Korhosen seurueet sekä Sulo Riipi. Ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan.
- Lahtivajan suunnittelu aloitetaan uudestaan.
- Jäsenmaksuja maksamatta muutamilta. Toivotaan pikaista maksamista.
- Hyväkayttiin kolme uutta nuorta jäsentä
- Seura talkoilee Luoston koiranäyttelyssä toukokuussa
- Monitoimitalon remontti etenee suunnitellusti. Jäsenistöä tarvitaan edelleen talkoisiin, kuten Talvikokouksessa päätettiin.
- Selvitellään eri toimikuntien perustamista, jolloin tehtäviä voisi jakaa eri ihmisille
- Vaalajärvi-Jeesiö osakaskunta selvittelee ELY-keskuksen rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen.


Talvikokous3.3.2019
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma
- Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kari Siirtola
- Johtokuntaan valittiin Olli Tervo, Mika H. Siirtola ja Pekka Lakkala
- Jäsen- ja liittymismaksut pysyivät entisellään
- Toimihenkilöiden palkkiot kuten aiemmin
- Toimintamaksu 30 € peritään kaikilta jäseniltä sekä hirvenmetsästykseen osallistuvilta maajäseniltä, mikäli ei osallistu talkoisiin vähintään 5 h/hlö. Samasta perheestä voi yksi suorittaa perheenjäsentensä talkoovelvoitteet. Alle 18 v ja yli 75 v on vapautettu toimintamaksusta. Johtokunta voi vapauttaa velvoitteista erityisestä syystä, esim. sairauden vuoksi. Maksu peritään ensi vuoden jäsenmaksun yhteydessä, mikäli talkoovelvoite ei täyty kuluvan vuoden aikana. Pääpaino talkoissa on Monitoimitalon remontissa. Talkoista pidetään nimilistaa.
- Seuran arvat myytiin kaikki ja uusia arpajaisia suunnitellaan.
- Seuran 40 v juhlat pidetään Monitoimitalolla, kunhan sisätilaremontti on valmis
- Seuran viirit 60 v täyttäneille, palkittiin Utsamon Erähenkilö ja hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
- Taljankeräysmaksu 20 € peritään,mikäli taljaa ei palauta asianmukaisesti leikeltynä, suolattuna ja nimilapulla varustettuna taljankeräyspisteeseen
- Seura ostaa 20 kpl nuolukiviä vietäväksi maastoon


Kesä- ja hirvikokous 23.8.2018
- Seuran viirit luovutettiin 60 v täyttäneille jäsenille
- Seuralla on valittu uusi rahastonhoitaja
- Hirvilupia myönnetty 13+7, jaettiin seurueet
- Nahkojen keräyspiste Monitoimitalolle
- Kerrattiin hirvenmetästyssäännöt, metsästysajat ja eettiset ohjeet
- Seuran hirvenpyyntipäivä 27.10.2018
- Peijaisia ei pidetä tänä vuonna, vaan juhlitaan seuran 40 v vuonna 2019


Hirvikokous 16.4.2018
- Käsiteltiin Oma riistaan merkityt vuokraamaat ja ampujaluettelo
- Järjestetään arpajaiset
- Järjestetään seuran mestaruuspilkkiksat 27.4.
- Sotakosken kämppämaksu jäsenille ilmainen, jäseneksi liittyville 50 €, jäsenen vieraat jäsenen seurassa 10 €hlö/vrk, perheenjäsenet ilmaiseksi. Ulkopuolisille 100 €/vrk 2-4 hlöä ja 200 €/vrk 5-8 hlöä. Maksu suoritetaan seuran tilille etukäteen. Maksu seuran tilille etukäteen. Hankitaan kämpälle kokeeksi koodillinen avainlaatikko. Ohjeistetaan jäseniä tarkistamaan kämpän varaustilanne kämppäisännältä.
- Kyläyhdistys on hakenut Leader Pohjoisin Lappi -toimintaryhmältä yleishyödyllistä investointihanketta Monitoimitalon remontointiin. Yksityisen rahoituksen voi suorittaa talkootyönä. Utsamon Erä on mukana hankkeessa ja sitoutuu hankkeeseen aktiivisena partnerina ja velvoitetaan kaikki jäsenet osallistumaan talkoisiin.
- Jäsenmaksuja suorittamatta usealta. Esitetään syksyn hirvikokoukselle, jos maksuja ei suorita, ei voi osallistua hirvenpyyntiin.Talvikokous 25.2.2018
- Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto.
- Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- Tarja Toivola jatkaa seuran puheenjohtajana
- Johtokuntaan valittiin Tomi Pyykkönen, Jarmo Siirtola, Janne Vierelä ja Pekka Lakkala. Johtokunnassa lisäksi Teuvo Siirtola ja Mika Siirtola.
- Jäsen ja liittymismaksut säilyvät ennallaan
- Vahvistettiin 2018 tulo- ja menoarvio
- Jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena laiminlyöneet erotettiin seurasta
- Päätettiin toimihenkilöiden palkkioista
- Puolavaaran kämppää ei myydä
- Ylläpidetään nettisivuja vielä vuosi
- Palkittiin vuoden 2017 Utsamon eräläinen
- Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua