rhy.fi
Lahtivaja

LAHTIVAJAN SÄÄNNÖT:

Utsamon Erä ry
Hannu Koivula/Lahtivajavastaava
puh. 0400 987 576
Vuonaspurantie 33
99710 Vaalajärvi

Seuramme lahtivajaa käytetään seuraavasti:
• Metsästysaikana lahtivajaa käytetään lähinnä seuramme riistasaaliin käsittelyyn.
• Lisäksi alueen muutkin seurat/seurueet voivat tarvittaessa käyttää lahtivajaamme
kohtuullista korvausta vastaan.
• Lahtivajaamme vuokrataan tarvittaessa myös metsästysmatkailun tarpeisiin esim. valtion mailla metsästävien seurueiden riistalihan käsittelyyn.
• Myös alueen poronhoitajat voivat käyttää tilojamme lain sallimissa puitteissa.
• Jokainen seuramme tilojen käyttäjä on velvollinen noudattamaan saamiaan perehdytys- ja hygieniaohjeita.

Jokainen käyttää tiloja omalla vastuullaan.
• Jahtikauden alkaessa suoritetaan tilojen tarkastus, puhdistus ja desinfiointi ja korjataan mahdolliset puutteet. Samat toimenpiteet suoritetaan myös jahdin ja jahtikauden jälkeen.

Mikäli tiloista ja laitteista on huomautettavaa, ilmoitathan lahtivajavastaavalle.
• Haittaeläinten pääsy on estetty rakenteellisesti mahdollisimman hyvin.
• Työpöydät ovat ruostumatonta terästä lihankäsittelytilassa.
• Käsittelytilojen ovet pidetään suljettuina.
• Lähtiessäsi sammuta valot ja sulje ovet!

Ilman perehdytystä tilojen käyttö on kielletty!
• Kirjaa kalenteriin, milloin ruho on tuotu lahtivajalle, seurue, päivämäärä ja milloin ruho
on tarkoitus paloitella, päivämäärä ja kellonaika. Muista myös nimilappu ruhoon.

Ruhojen jäähdytys
• Ruhot jäähdytetään ja varastoidaan kylmiössä.
• Kylmiön lämpötila pyritään pitämään 0 – 4 asteessa.
• Lahtivajavastaava tarkkailee säännöllisesti tilojen lämpötiloja.
• Pakastimet on tarkoitettu vain seuran lihojen pakastukseen.

Puhtaanapito
• Mikäli tilat jäävät epäsiistiksi, peritään siivousmaksu 80 €. Tilojen tarkistuksen suorittaa lahtivajavastaava.
• Puhdistetaan ja desinfioidaan tilat jokaisen käytön jälkeen.
• Muistathan siivota jälkesi lähtiessäsi eli pese huolellisesti kaikki käytetyt pinnat, lattiat, lattiakaivot sekä myös laitteet ja välineet.

Koneet ja laitteet:
• Puhdistetaan ja desinfioidaan koneet ja laitteet jokaisen käytön jälkeen.
• Pöydät puhdistetaan, pinnoista harjataan irti kuivunut lika, pinnat huuhdellaan ja kuivataan kumilastalla.
• Jokainen käyttää omia nylky- ja paloitteluvälineitään.
• Koneet ja laitteet on tarkoitettu käytettäväksi vain lahtivajalla. Hygieniasyistä niitä ei
kuljeteta omiin tiloihin.

Lattian puhdistus:
• Lattia huuhdellaan kylmällä vedellä.
• Laitetaan desinfioiva lattianpesuaine ja pestään puhtaaksi pesuharjalla.
• Lopuksi lattia kuivataan kumilastalla lattiakaivoihin.
• RST – lattiakaivojen sihdit puhdistetaan ja kaivot tyhjennetään.

Pesuvälineet:
• Rätit, tiskiharjat, ym. pestään siivousvälineiden pesualtaassa.
• Pesuvälineet kuivataan ja säilytetään niille varatuilla paikoilla.

Puhdistus- ja desinfiointiaineet:
• Astianpesuaine
• Yleispuhdistusaine
• Desinfiointiaineet

Laitteiden ja rakenteiden kunnossapito toteutetaan seuraavasti:
• Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti.
• Rikkoontuneet koneet ja laitteet korjataan välittömästi.
• Rakenteet tarkastetaan säännöllisesti ja tarvittavat korjaustoimet tehdään välittömästi.
• Jos laitteita rikkoontuu, ilmoita heti lahtivajavastaavalle.

Jätehuolto

Talja:
• Talja leikataan, suolataan reilusti, taitellaan ohjeiden mukaisesti ja viedään taljojen
keräyspisteeseen.
• Varastoidaan ulkona peitettynä jahtikauden ajan.
• Toimitetaan jatkojalostukseen jahtikauden päätyttyä.
• Seurueet ovat velvollisia toimittamaan taljat keräyspisteeseen.

Teurasjäte:
• Jokainen seurue vastaa teurasjätteiden poisviennistä. Mitään ei jätetä lahtivajalle tai sen ympäristöön.
• Kylätalon/lahtivajan roska-astiat eivät ole käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Jätevesi:
• Jätevedet ohjataan umpisäiliöön ja ne toimitetaan jätteenkäsittelyyn.
• Käytä vettä kohtuudella, että säiliö ei täyttyisi liian nopeasti.

PIDETÄÄN TILAT SELLAISESSA KUNNOSSA, ETTÄ TÄNNE ON
MUKAVA TULLA JA KÄSITELLÄ SAALISTA! 

LAHTIVAJAN HINNAT

• TILOJEN KÄYTTÖ SEURAN HIRVENPYYTÄJILLE 20 €/RUHO,
SIS. RIIPUTUS JA PALOITTELU

• TILOJEN KÄYTTÖ VIERAILLE (EIVÄT PYYDÄ SEURASSA) 60 €/3 VRK, 
 MIKÄLI ON TILAA

• POROJEN KÄSITTELY SEURAN JÄSENILLE (RIIPUTUS JA PALOITTELU)
20 €/RUHO/3 VRK, VÄHINTÄÄN KAKSI RUHOA, MIKÄLI ON TILAA

• POROJEN KÄSITTELY VIERAILLE (RIIPUTUS JA PALOITTELU)
25 €/RUHO/3 VRK, VÄHINTÄÄN KAKSI RUHOA,  MIKÄLI ON TILAA

• MIKÄLI TILAT JÄÄVÄT EPÄSIISTIKSI, SIIVOUSMAKSU 80 €
(LAHTIVAJAVASTAAVA TARKASTAA TILAT)
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös